Ako nám pomôcť

metódy sociálnej práce

Ako nám môžete pomôcť

Naše údaje:
Dom seniorov Rejdová, n. o., nezisková organizácia
049 26 Rejdová 12
IČO: 45732906
Všeobecná úverová banka, a.s.,
IBAN: SK 06 0200 0000 0032 3287710758
FYZICKÁ OSOBA
  • vo svojom daňovom priznaní vyhlásiť, že suma zodpovedajúca 2% (3%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi: Daňové priznanie FO typ A-VIII ODDIEL- vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona Daňové priznanie FO typ B – XII. ODDIEL – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
PRÁVNICKÁ OSOBA
  • vo svojom daňovom priznaní vyhlásiť, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/ prijímateľom
IV. časť - vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
  • Ak právnická osoba/firma v roku 2017 až do termínu (do31.3.2018) na podanie daňového priznania a zaplatenej dane v roku 2018 Darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane- označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane
  • Ak právnicka osoba/firma v roku 2017 až do termínu (31.3.2018) na podanie daňového priznania zaplatenej dane v roku 2018 Nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane
TLAČIVO VYHLÁSENIE na venovanie 2% z daní za rok 2017 nájdete na našej webovej stránke www.domseniorovrejdova.sk , alebo si ho môžete vyzdvihnúť aj osobne u nás.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez kontaktný formulár, alebo priamo prostredníctvom nášho e-mailu info@domseniorovrejdova.sk
Za Vašu ochotu pomôcť a za Vaše rozhodnutie venovať nám Vaše 2% , vopred ďakujeme.

Peter Hutník, Riaditeľ zariadenia
V zastúpení: Bc. Miriam Hutníková
© 2018 Dom seniorov Rejdová, n.o.. Všetky práva vyhradené. Vytvorené pre Dom seniorov.